Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác New Zealand New Zealand

Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác New Zealand

1,980,000 đ2,200,000 đ
Loại Visa: Công Tác
Điểm đến: New Zealand
Thời gian làm Visa: 2 tuần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 4.000.000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Thăm Thân New Zealand New Zealand

Dịch Vụ Xin Làm Visa Thăm Thân New Zealand

1,980,000 đ2,200,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm đến: New Zealand
Thời gian làm Visa: 2 tuần
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 4.000.000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác Hồng Kông Hồng Kông

Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác Hồng Kông

2,970,000 đ3,300,000 đ
Loại Visa: Công Tác
Điểm đến: Hồng Kông
Thời gian làm Visa: 3 tuần làm việc
Thời gian lưu trú: 7 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 2 lần
Phí nộp tại ĐSQ: $90
Dịch Vụ Xin Làm Visa Thăm Thân Hồng Kông Hồng Kông

Dịch Vụ Xin Làm Visa Thăm Thân Hồng Kông

2,961,000 đ3,290,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm đến: Hồng Kông
Thời gian làm Visa: 3 tuần làm việc
Thời gian lưu trú: 7 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 2 lần
Phí nộp tại ĐSQ: $90
Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác Canada Canada

Dịch Vụ Xin Làm Visa Công Tác Canada

2,707,500 đ2,850,000 đ
Loại Visa: Công Tác
Điểm đến: Canada
Thời gian làm Visa: 2 - 4 tuần
Thời gian lưu trú: 3 - 6 tháng
Số lần nhập cảnh: Nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: $150
Dịch Vụ Xin Làm Visa Ấn Độ Ấn Độ

Dịch Vụ Xin Làm Visa Ấn Độ

2,925,000 đ3,250,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Ấn Độ
Thời gian làm Visa: 7 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng - nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: T? $90
Dịch Vụ Xin Làm Visa Úc Úc

Dịch Vụ Xin Làm Visa Úc

1,282,500 đ1,350,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Úc
Thời gian làm Visa: 2 - 4 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm - 3 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: $135
Dịch Vụ Xin Làm Visa Mỹ Mỹ

Dịch Vụ Xin Làm Visa Mỹ

1,485,000 đ1,650,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Mỹ
Thời gian làm Visa: 2 tuần
Thời gian lưu trú: Tối đa 6 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 3.800.000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Anh Quốc Anh

Dịch Vụ Xin Làm Visa Anh Quốc

2,295,000 đ2,550,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Anh
Thời gian làm Visa: 7 - 14 ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: T? 5.500.000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Nhật Bản Nhật Bản

Dịch Vụ Xin Làm Visa Nhật Bản

2,061,000 đ2,290,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Nhật Bản
Thời gian làm Visa: 10 ngày
Thời gian lưu trú: 14 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 610000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Hàn Quốc Hàn Quốc

Dịch Vụ Xin Làm Visa Hàn Quốc

1,890,000 đ2,100,000 đ
Loại Visa: Du Lịch
Điểm đến: Hàn Quốc
Thời gian làm Visa: 10 ngày
Thời gian lưu trú: 30 ngày
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 830.000 - 2.300.000
Dịch Vụ Xin Làm Visa Du Lịch Canada Canada

Dịch Vụ Xin Làm Visa Du Lịch Canada

2,961,000 đ3,290,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm đến: Canada
Thời gian làm Visa: 42 - 60 ngày
Thời gian lưu trú: Tối đa 6 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: $150
Dịch Vụ Xin Làm Visa Schengen (26 Nước châu Âu) Châu Âu

Dịch Vụ Xin Làm Visa Schengen (26 Nước châu Âu)

1,971,000 đ2,190,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm đến: Châu Âu
Thời gian làm Visa: 15 ngày
Thời gian lưu trú: Tối đa 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 1 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 2706000
gọi ngay chat zalo Facebook Messenger Chát trực tiếp với chúng tôi Bản đồ